جدول رشته های امتحانی پیام نور و موسسات غیر انتفاعی ارشد ۹۲

جدول رشته های امتحانی پیام نور و موسسات غیر انتفاعی ارشد ۹۲


کدرشته
امتحانی
عنوان رشته امتحانی
کدرشته
امتحانی
عنوان رشته امتحانی
کدرشته
امتحانی
عنوان رشته امتحانی
۱۱۰۱
مجموعه زبان و ادبیات فارسی
۱۱۳۸
مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
۱۲۷۶
مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات
۱۱۰۲
مجموعه علوم جغرافیایی
۱۱۴۰
پژوهش علوم اجتماعی
۱۲۷۷
مجموعه مهندسی کامپیوتر
۱۱۰۴
مجموعه زبان عربی
۱۱۴۲
مجموعه مدیریت
۱۲۸۴
مهندسی نساجی ـ شیمی نساجی و علوم الیاف
۱۱۰۵
مجموعه علوم اقتصادی
۱۱۴۶
مجموعه محیط زیست
۱۳۰۱
مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
۱۱۰۶
مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی
۱۱۴۸
مجموعه مدیریت اجرایی
۱۳۰۲
مجموعه مهندسی کشاورزی آب
۱۱۰۷
مجموعه تاریخ
۱۱۵۲
مجموعه مدرسی معارف اسلامی
۱۳۰۳
مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
۱۱۰۸
مجموعه علوم اجتماعی
۱۲۰۱
مجموعه زمین شناسی
۱۳۰۴
مهندسی کشاورزی ـ اقتصادکشاورزی
۱۱۱۰
مجموعه زبان شناسی
۱۲۰۲
مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی
۱۳۰۵
مهندسی کشاورزی ـ علوم باغبانی
۱۱۱۱
مجموعه الهیات و معارف اسلامی ـ علوم قرآن و حدیث
۱۲۰۳
مجموعه شیمی
۱۳۱۰
مجموعه مهندسی تولیدات گیاهی
۱۱۱۲
الهیات و معارف اسلامی ـ فقه و مبانی حقوق اسلامی
۱۲۰۴
مجموعه فیزیک
۱۳۱۱
مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات
۱۱۱۳
الهیات و معارف اسلامی ـ فلسفه و کلام اسلامی
۱۲۰۶
مجموعه زیست شناسی سلولی مولکولی
۱۳۱۳
مهندسی کشاورزی ـ علوم و صنایع غذایی
۱۱۱۴
مجموعه الهیات و معارف اسلامی
۱۲۰۷
مجموعه آمار
۱۳۱۴
مهندسی کشاورزی ـ حشره شناسی کشاورزی
۱۱۱۶
مجموعه فلسفه
۱۲۰۸
مجموعه ریاضی
۱۳۱۷
مهندسی منابع طبیعی ـ محیط زیست
۱۱۱۷
مجموعه علوم تربیتی ۱
۱۲۰۹
علوم کامپیوتر
۱۳۲۴
مهندسی کشاورزی ـ بیوتکنولوژی در کشاورزی
۱۱۱۹
علوم کتابداری و اطلاع رسانی
۱۲۱۳
مجموعه زیست شناسی گیاهی
۱۳۲۵
مهندسی کشاورزی ـ توسعه روستایی
۱۱۲۱
مجموعه زبان انگلیسی
۱۲۱۴
مجموعه زیست شناسی جانوری
۱۳۵۰
مجموعه برنامه‌ریزی شهری ـ منطقه‌ای و مدیریت شهری
۱۱۲۳
مجموعه علوم تربیتی ۳
۱۲۵۱
مجموعه مهندسی برق
۱۳۵۱
طراحی شهری
۱۱۲۵
مجموعه مدیریت جهانگردی
۱۲۵۷
مهندسی شیمی
۱۳۵۲
مجموعه معماری
۱۱۲۶
مجموعه حقوق
۱۲۵۹
مجموعه مهندسی صنایع
۱۳۵۷
مجموعه هنرهای نمایشی و سینما
۱۱۲۷
مجموعه ایرانشناسی
۱۲۶۰
مهندسی صنایع
۱۳۵۸
مجموعه هنرهای تصویری و طراحی
۱۱۳۰
مجموعه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
۱۲۶۴
مجموعه مهندسی عمران
۱۳۵۹
مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی
۱۱۳۲
باستان شناسی
۱۲۶۷
مجموعه مهندسی مکانیک
۱۳۶۱
مجموعه هنرهای ساخت و معماری
۱۱۳۳
مجموعه روانشناسی
۱۲۷۲
مجموعه مهندسی مواد
۱۳۶۳
مجموعه فرش
۱۱۳۴
حسابداری

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها:

 

درباره ی نویسنده

نوشته های بیشتر توسط Ashkan

 

0 دیدگاه‌ها

اولین نفر باشید که دیدگاهش را ارسال میکند.

نظر دهید