ظرفیت اسمی زبان و ادبیات فارسی ارشد دولتی ۱۳۹۱

ظرفیت اسمی زبان و ادبیات فارسی ارشد دولتی ۱۳۹۱

ظرفیت کد رشته ۱۱۰۱ – زبان و ادبیات فارسی ارشد ۱۳۹۱

ظرفیت کل: ۴۰۰۰ نفر

۱۱۰۱- زبان و ادبیات فارسی – کد گرایش ۱

روزانه: ۶۷۴ نفر

شبانه: ۴۱۰ نفر

پیام نور: ۹۸۹ نفر

غیرانتفاعی: ۳۶ نفر

نیمه حضوری: ۸۲ نفر

مجازی: ۱۵۶۰ نفر

بین الملل: ۵۰ نفر

 

1101- زبان و ادبیات فارسی -ادبیات تطبیقی( کد گرایش ۱)

روزانه: ۵۴ نفر

شبانه: ۴۰ نفر

 

1101- زبان و ادبیات فارسی -ادبیات مقاومت( کد گرایش ۲)

روزانه: ۶۲ نفر

شبانه: ۳۹ نفر

پیام نور: ۲۳ نفر

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها:

 

درباره ی نویسنده

نوشته های بیشتر توسط Ashkan

 

1 دیدگاه‌ها

نظر دهید