ظرفیت اسمی مجموعه جغرافیا ارشد دولتی ۱۳۹۱

ظرفیت اسمی مجموعه جغرافیا ارشد دولتی ۱۳۹۱

ظرفیت کد رشته ۱۱۰۲ – مجموعه جغرافیا ارشد ۱۳۹۱

ظرفیت کل: ۳۲۳۳ نفر

۱۱۰۲ – آب و هواشناسی(اقلیم شناسی) – جغرافیای طبیعی(کد گرایش ۱)

روزانه: ۱۶۶ نفر

شبانه: ۹۰ نفر

پیام نور: ۲۰۶ نفر

مجازی: ۲۴۰ نفر

بین الملل: ۲۰ نفر

 

1102 – ژئومورفولوژی – جغرافیای طبیعی(کد گرایش ۱)

روزانه: ۱۲۱ نفر

شبانه: ۷۰ نفر

 

1102 – جغرافیای پزشکی (کد گرایش ۱)

روزانه: ۸ نفر

 

1102 – مخاطرات محیطی (کد گرایش ۱)

روزانه: ۲۰ نفر

شبانه: ۱۴ نفر

 

1102 – جغرافیا و برنامه ریزی روستائی (کد گرایش ۲)

روزانه: ۱۲۰ نفر

شبانه: ۷۲ نفر

پیام نور: ۱۶۸ نفر

مجازی: ۳۶۰ نفر

بین الملل: ۲۰ نفر

 

1102 – جغرافیا و برنامه ریزی شهری(کد گرایش ۳)

روزانه: ۱۷۲ نفر

شبانه: ۹۶ نفر

پیام نور: ۳۲۲ نفر

غیرانتفاعی: ۳۶ نفر

مجازی: ۴۸۰ نفر

بین الملل: ۳۵ نفر

 

1102 – جغرافیای نظامی(کد گرایش ۴)

روزانه: ۱۵ نفر

 

1102 – جغرافیا – برنامه ریزی توریسم(کد گرایش ۵)

روزانه: ۵۴ نفر

شبانه: ۳۰ نفر

غیرانتفاعی: ۱۸ نفر

بین الملل: ۶۰ نفر

 

1102 – طبیعت گردی (اکو توریسم) (کد گرایش ۵)

روزانه: ۱۳ نفر

شبانه: ۶ نفر

غیرانتفاعی: ۳۶ نفر

 

1102 – جغرافیا سیاسی(کد گرایش ۶)

روزانه: ۴۱ نفر

شبانه: ۲۹ نفر

 

1102 – سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی(کد گرایش ۷)

روزانه: ۴۸ نفر

شبانه: ۳۲ نفر

بین الملل: ۱۵ نفر

 

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها:

 

درباره ی نویسنده

نوشته های بیشتر توسط Ashkan

 

0 دیدگاه‌ها

اولین نفر باشید که دیدگاهش را ارسال میکند.

نظر دهید