ظرفیت اسمی ارشد مجموعه زمین شناسی – دولتی ۱۳۹۱

ظرفیت اسمی ارشد مجموعه زمین شناسی – دولتی ۱۳۹۱

ظرفیت کد رشته ۱۲۰۱ – مجموعه زمین شناسی ارشد ۱۳۹۱

ظرفیت کل: ۱۲۸۸ نفر


۱۲۰۱ – زمین شناسی – پترولوژِی(کد گرایش ۱)

روزانه: ۱۴۷ نفر

شبانه: ۶۱ نفر

پیام نور: ۲۳ نفر

 

1201 – زمین شناسی – اقتصادی(کد گرایش ۲)

روزانه: ۹۳ نفر

شبانه: ۲۷ نفر

پیام نور: ۹۲ نفر

 

1201 – زمین شناسی – تکتونیک(کد گرایش ۳)

روزانه: ۸۵ نفر

شبانه: ۶۱ نفر

پیام نور: ۲۳ نفر

 

1201 – زمین شناسی – آبشناسی(هیدرولوژی)(کد گرایش ۴)

روزانه: ۴۱ نفر

شبانه: ۱۶ نفر

پیام نور: ۲۳ نفر

 

1201 – زمین شناسی – چینه شناسی و فسیل شناسی(کد گرایش ۵)

روزانه: ۶۷ نفر

شبانه: ۲۲ نفر

پیام نور: ۱۸۴ نفر

غیرانتفاعی: ۱۸ نفر

 

1201 – زمین شناسی – رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی(کد گرایش ۶)

روزانه: ۳۰ نفر

شبانه: ۱۱ نفر

پیام نور: ۲۳ نفر

 

1201 – زمین شناسی – نفت(کد گرایش ۷)

روزانه: ۶ نفر

شبانه: ۳ نفر

 

1201 – زمین شناسی – مهندسی(کد گرایش ۸ )

روزانه: ۷۰ نفر

شبانه: ۳۷ نفر

 

1201 – زمین شناسی – زیست محیطی(کد گرایش ۹)

روزانه: ۴۲ نفر

شبانه: ۱۶ نفر

پیام نور: ۲۳ نفر

 

1201 – زمین شناسی – ژئوشیمی(کد گرایش ۱۰)

روزانه: ۲۴ نفر

شبانه: ۲۰ نفر

 

 

 


مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها:

 

درباره ی نویسنده

نوشته های بیشتر توسط Ashkan

 

0 دیدگاه‌ها

اولین نفر باشید که دیدگاهش را ارسال میکند.

نظر دهید