کارنامه ارشد اولیه ۵ نفر از رشته مدیریت کارآفرینی

میانگین نمره ، ریز درصدها و رتبه ارشد مدیریت کارآفرینی

رتبه های ۱- ۴- ۲۵ – ۴۳ – ۵۴

کارآفرینی
رتبه میانگین نمره زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) ریاضی و آمار تئوریهای مدیریت اقتصاد خرد و کلان کاربرد کامپیوتر در مدیریت
۱ ۶۹٫۹ ۸۶٫۶۶ ۵۵ ۳۶٫۶۶ ۶۶٫۶۶ ۸۷٫۷۷
۴ ۶۰٫۸ ۶۷٫۷۷ ۴۱٫۶۶ ۵۶٫۶۶ ۶۵٫۵۵ ۶۵٫۵۵
۲۵ ۵۴٫۹ ۶۷٫۷۷ ۶۹٫۱۶ ۴۲٫۵ ۸۲٫۲۲
۴۳ ۵۳٫۱ ۶۶٫۶۶ ۶۵٫۸۳ ۴۵٫۸۳ ۷۳٫۳۳
۵۴ ۵۰٫۹ ۷۴٫۴۴ ۶۱٫۶۶ ۲۹٫۱۶ ۶۵٫۵۵

منبع:وبلاگ onlinemanagement

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها: