منابع مرجع دانشگاهی رشته مدیریت اجرائی برای آمادگی در کنکور کارشناسی ارشد

تئوری‌های مدیریت (تئوری و سازمان):
* مدیریت عمومی-تألیف دکتر الوانی
* اصول مدیریت-تألیف دکتر رضائیان (چاپ جدید)
* مبانی و سازمان-تألیف: دکتر رضائیان
* رفتار سازمانی-تألیف گریفین-ترجمه: الوانی
* تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها-تألیف رضائیان
* تئوری سازمان-تألیف رابینز – ترجمه: الوانی – دانایی فرد
* تئوری سازمان-تألیف دفت – ترجمه: پارسائیان – اعرابی
* رفتارسازمانی -تألیف بلانچارد -ترجمه: کبیری
* رفتار سازمانی -تألیف رابینز -ترجمه: اعرابی – پارسائیان
* رفتار سازمانی -تألیف رضائیان
* مدیریت منابع انسانی -تألیف میرسپاسی
* مدیریت منابع انسانی – تألیف سید جوادین
* مدیریت منابع انسانی -تألیف ابطحی و یا میرسپاسی

ریاضیات:
* ریاضیات عمومی: توماس – آپوستل – لیتهلد
* ریاضیات عمومی: دکتر آغاسی

دانش مسائل روز:
* کتاب دانش مسائل روز در زمینه مدیریت مؤسسات تولیدی، خدماتی و طرح‌های عمرانی
* روزنامه های کثیر الانتشار

زبان فارسی:
* مجموعه کتاب‌های ادبیات فارسی دبیرستان و پیش‌دانشگاهی

زبان انگلیسی:
* ۵۰۴ لغت
* ۵۰۰ لغت بارنز
* سری کتاب‌های تافل بارنز و کمبریج

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها: