منابع مرجع دانشگاهی رشته مدیریت برای آمادگی در کنکور کارشناسی ارشد

زبان عمومی و تخصصی:
* زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی و پیشرفته)- داور ونوس
* ( GMAT ) زبان تخصصی مدیریت- داور ونوس – پگاه شاپوری
* فرهنگ فراگیری دانش مدیریت- پاتریک مانتانا- سهراب خلیلی شورینی
* ۵۰۴ واژه ضروری زبان انگلیسی بهمراه ترجمه فارسی – مترجم : محمدرضا مجدی- ویراستار : علی بهرامی
* گرامر از دبیرستان تا دانشگاه- عباس فرزام
* انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت دکتر مشفقی- انتشارات سمت
* English Grammer in use
* Essential words for the TOEFL Barron’s

تئوری های مدیریت:
* کتاب مدیریت عمومی- مهدی الوانی
* کتاب مبانی سازمان و مدیریت – علی رضائیان
* کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم- علی رضائیان
* کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی – علی رضائیان
* کتاب مدیریت منابع انسانی – اسفندیار سعادت
* مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی – علی اکبر افجه
* تستهای طبقه بندی شده تئوریهای مدیریت- داور ونوس
* کتاب تئوری و طراحی سازمان- استیفن رابینز- الوانی و دانائی فرد
* کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی- استیفن رابینز- اعرابی وپارسائیان
* کتاب تئوری های سازمان- ریچارد ال دفت- پارسائیان و اعرابی
* کتاب مدیریت رفتار سازمانی- هرسی و بلانچارد- علی علاقه بند
* کتاب مروری جامع به نظریه های مدیریت سازمان- سید رضا سید جوادین
* کتاب مدیریت منابع انسانی- ناصر میر سپاسی
* کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها- شمس السادات زاهدی
* تئوری‌های مدیریت- عبدالله جاسبی- فقط برای کنکور دانشگاه آزاد
* سازمان و مدیریت- رضا نجف بیگی- فقط برای کنکور دانشگاه آزاد

اقتصاد کلان:
* اقتصاد کلان- دکتر روزبهان

اقتصاد خرد:
* تئوری و مسائل اقتصاد خرد- دومنیک سالواتوره- ترجمه حسن سبحانی

ریاضیات:
* ریاضیات عمومی و کاربرد آن – جلد ۱و۲- محمد حسن پورکاظمی

آمار:
* آمار و کاربرد آن در مدیریت ( دو جلد) – عادل آذر – مومنی

مدیریت تولید:
* مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات- دکتر جعفرنژاد، محمد فاریابی باسمنج

پژوهش عملیاتی:
* تحقیق در عملیات- دکتر مهرگان

بازاریابی:
* مدیریت بازاریابی- دکتر داور ونوس، روستا، ابراهیمی
* اصول بازاریابی- فیلیپ کاتلر، ترجمه بهمن فروزنده
* اینکوترمز ۲۰۰۰

مدیریت مالی:
* مدیریت مالی- دکتر رضا تهرانی
* مدیریت مالی- دکتر قالیباف

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها: