منابع مرجع دانشگاهی رشته فیزیک برای آمادگی در کنکور کارشناسی ارشد

مکانیک:
* فیزیک (جلد اول)-دیوید، هالیدی- نعمت‌الله گلستانیان، محمود بهار- مرکز نشر دانشگاهی
* مکانیک تحلیلی- فولز، گرانت و کیسیدی، جورج- هوشنگ سپهری- نوپردازان
* مکانیک- کیث.ر.سایمون- اعظم نیرومند و غلامحسین همدانی- دانشگاه صنعتی شریف

الکترومغناطیس:
* فیزیک (جلد سوم)- دیوید، هالیدی- نعمت‌الله گلستانیان، محمود بهار- مرکز نشر دانشگاهی
* مبانی نظریه الکترومغناطیس- ریتس و میلفورد- جلال صمیمی- مرکز نشر دانشگاهی
* آشنایی با الکترودینامیک- گریفیتس، دیوید- حسین فرمان- مرکز نشر دانشگاهی
* الکتریسیته و مغناطیس- نایفه، منیر حسن- محمدرضا عابدینی و محمدرضا جلیلیان نصرتی- صفار
* االکترومغناطیس مهندسی- هیت، ویلیام هارت- محمود دیانی و محمد قوامی- نشر علوم دانشگاهی

کوانتوم:
* آشنایی با نسبیت خاص- رزنیک، رابرت- جعفر گودرزی- نشر دانشگاهی
* فیزیک کوانتومی- گاسیوروویچ، استفان- جمیل آریایی، محمدرضا مطلوب- جهاد دانشگاهی
* مبانی فیزیک نوین- وایدنر، ریچارد و سلز، رابرت- علی اکبر بابایی و مهدی صفا- مرکز نشر دانشگاهی
* Introduction to quantum mechanics- Griffiths، Jeffrey- Prentice Hall

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها: