منابع آزمون دکتری حقوق عمومی

یادآوری:

۱- منابع زیر مربوط به آزمون دانشگاه شهید بهشتی می‌باشد و با توجه به تفاوت میان دروس آزمون دکتری دانشگاه تهران و شاید دانشگاه آزاد، در مورد آزمونهای مزبور لازم است که از منابع آزمون با مراجعه به آگهی ثبت نام مربوطه اطلاعات لازم کسب شود.

۲- با توجه به این که آزمون دوره دکتری بر اساس قدرت استنباط و همچنین تسلط دانشجو بر ادبیات رشته مورد امتحان انجام می‌شود از این رو نمی‌توان به طور قطعی منابع مشخصی را برای ‎آزمون مزبور معرفی نمود. با این حال برخی منابع که به نظر می‌رسد برای افزایش توان علمی و آمادگی ضروری می‌باشد در زیر آورده می‌شود.

الف- حقوق اساسی
با توجه به اینکه پرسش های این درس به طور معمول توسط دکتر هاشمی انجام می‌شود، از این رو مطالعه و بررسی تحلیلی آثار وی لازم می باشد. برخی آثار وی از قرار زیر می‌باشد:

۱- حقوق اساسی ایران (جلد اول و دوم)؛

۲- حقوق بشر و آزادیهای اساسی؛

۳- مقاله های چاپ شده در مجله تحقیقات حقوقی؛

۴- مجموعه جزوه های دوره کارشناسی ارشد و دکتری (حقوق اساسی تطبیقی، حقوق و آزادیهای عمومی، حقوق بشر و …)؛

همچنین لازم است که آثار دکتر ابوالفضل قاضی و نیز به طور کلی منابعی که در ارتباط با موضوع های حقوق اساسی انتشار یافته است مطالعه و بررسی شود. این مطالعات بایستی با هدف تقویت قوه استنباط و روزآمدسازی دانسته‌ها انجام شود.

نگاهی به رویه پرسشهای طرح شده در دوره های پیش نشان می دهد که پرسشهای درس حقوق اساسی به صورت کلی طراحی می‌شوند که پاسخگویی به آنها نیازمند آشنایی کافی با منابع حقوق اساسی و برخورداری از قدرت تحلیل است.

ب- حقوق اداری
برای پاسخگویی مناسب به پرسشهای این درس افزون بر تسلط بر کلیات حقوق اداری، مطالعه مجموعه جزوه های دکتر امیر ارجمند (دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) لازم می‌باشد. همچنین در صورت امکان مطالعه پایان‌نامه‌هایی که با راهنمایی وی در حوزه حقوق اداری دفاع شده است پیشنهاد می‌شود. پرسش های آزمون حقوق اداری به طور معمول از مطالب مورد بحث در دوره های آموزشی منتهی به آزمون دکتری طرح می‌شود از این رو تهیه جزو ه ها و یا شرکت در کلاس های دوره های مزبور سودمند می‌باشد.

ج- حقوق تعهدات
افزون بر آشنایی با حقوق قراردادهای اداری، تسلط بر بحث های قانون مدنی در مورد قراردادها ضروری است. همچنین لازم است به این نکته توجه شود که امکان طرح پرسش های کاربردی در این درس دور از ذهن نمی‌باشد و از این رو لازم است که آمادگی لازم در این زمینه کسب شود. پرسش های درس حقوق تعهدات در آزمون دکتری سال ۱۳۸۵ از سوی جناب آقای دکتر زارعی و در زمینه «شرایط عمومی پیمان» بوده است. در این زمینه سازمان مدیریت کتابی به عنوان «حقوق پیمان» (اگر اشتباه نکرده باشم!) دارد که خواندن آن مفید است.

د- زبان خارجی

آزمون زبان خارجی به دو زبان انگلیسی و فرانسه انجام می‌شود. در این درس نیز روال دو دوره گذشته بدین ترتیب بوده است که طراحی پرسش ها از منابعی خارج از متون آموزشی صورت گرفته است و از این رو هیچ منبع مستقلی در این زمینه به عنوان منبع احتمالی نیز نمی‌تواند معرفی شود. لازم است توجه شود که آزمون زبان خارجی از چند قسمت تشکیل می‌شود که شامل درک مطلب و پاسخ به زبان خارجی، ترجمه از زبان خارجی مورد امتحان به فارسی و برعکس می‌باشد. به طور معمول پرسش های آزمون زبان خارجی از موضوع های مرتبط با حقوق اساسی، حقوق اداری و فلسفه حقوق انتخاب می‌شوند

منبع:http://publiclaw.blogfa.com

توجه مهم : منابع فوق صرفا پیشنهادی هستش و تضمینی برای قبولی در آزمون نیست.

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها: