منابع دکتری مدیریت بازرگانی ( گرایش مالی )

۱- اقتصاد خرد و کلان از کتاب دکتر تقوی شامل مقدمه ای بر تجزیه ونحلیل اقتصاد خرد- اقتصاد کلان نوشته فرد گلیهی و مباحث اجورث و …..( انتهای کتاب اقتصاد خرد سالواتوره)

۲- – تئوری:  مدیریت و سازمان نجف بیگی انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی و جزوه های شورینی

۳- رفتار سازمانی جلد ۱و۲و۳ رابینز – رفتار سازمانی گریفین

۴-تحقیق در عملیات : کتاب در حال ترجمه دکتر طلوعی ، تحقیق در عملیات پیشرفته مهرگان ، مدلسازی مهرگان

۵- مدیریت تولید : مدیریت تولید متقی ، تولید نوین جعفر نزاد و سید حسینی و غضنفری

۶- آمار ( توصیفی و استنباطی دکتر مدنی ) و آمار ۱و۲ عادل اذر و مومنی

۷- روش تحقیق دلاور

۸- مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید- تامسون – اسکریت لند

۹- بازار یابی دکتر فروزنده و حیدر زاده (۴ کتاب)-

مدیریت مالی کلیه کتابهای دکتر شباهنگ و رهنما و نیکو مرام و هیبتی

منبع:وبلاگ mehdiaccounting

توجه مهم : منابع فوق صرفاپیشنهادی میباشد و تضمینی برای قبولی نیست

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها: