منابع دکتری رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد

۱- رفتار سازمانی جلد ۱و۲و۳ رابینز – رفتار سازمانی گریفین

۲- مدیریت منابع انسانی استراتژیک با رویکرد جهانی آن ناصر میرسپاسی انتشارات میر

۳- مدیریت و سازمان نجف بیگی انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

۴- تئوری سازمانهای دولتی رابرت دنهارت ترجمه الوانی ،دانایی فرد نشر صفار

۵- مدیریت دولتی نوین اوون هیوز

۶-تئوری های سازمان مدیریت رحمان سرشت جلد ۱و۲

۷-اداره امور تطبیقی فرل هدل ترجمه الوانی و معمار زاده نشر اندیشه های گوهربار

۸-خط و مشی گذاری الوانی و فتاح شریف زاده

۹- تصمیم گیری الوانی

۱۰- فرهنگ جامع مدیریت الوانی ،دانایی فر نشر صفار

۱۱- روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت ، رویکردی جامع ترجمه عادل آذر ، دانایی فر ، الوانی

۱۲- روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت ، رویکردی جامع ترجمه عادل آذر ، دانایی فر ، الوانی

-۱۳مدیریت منابع انسانی ، سعادت

۱۴- تئوری و طراحی سازمان ۱و ۲ ال دفت

منبع:وبلاگ mehdiaccounting

توجه مهم : منابع فوق صرفاپیشنهادی میباشد و تضمینی برای قبولی نیست.

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها: