منابع مرجع دانشگاهی رشته مهندسی عمران برای آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد

زبان تخصصی :

* محمد عزمی ، انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی عمران، انتشارات سمت

ریاضی:

* جورج توماس، حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه‌ی تحلیلی، جلد ۲،۱ (این کتاب توسط افراد مختلف ترجمه شده است)

* معادلات دیفرانسیل معمولی، بویس (این کتاب توسط افراد مختلف ترجمه شده است)

مقاومت مصالح:

* مقاومت مصالح ، بیر و جانستون (این کتاب توسط افراد مختلف ترجمه شده است)

* مقاومت مصالح، شاپور طاحونی، نشر پارس آیین

تحلیل سازه:

* تحلیل سازه‌ها، تألیف شاپور طاحونی، انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر

* تحلیل سازه‌ها، علی کاوه، مرکز نشر دانشگاهی

مکانیک خاک:

* اصول مهندسی ژئوتکنیک ، جلد اول – مکانیک خاک ، شاپور طاحونی

مکانیک سیالات :

* مکانیک سیالات ، استریتر و وایلی ، ترجمه: علیرضاانتظاری، انتشارات نوپردازان (این کتاب توسط افراد مختلف ترجمه شده است)

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها: