منابع مرجع دانشگاهی رشته آمار برای آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد

ریاضی عمومی ۱ و ۲:

* حساب دیفرانسیل و انتگرال- توماس

* حساب دیفرانسیل و انتگرال سیلورمن

آنالیز ریاضی ۱:

* آنالیز ریاضی- رودین

* مجموعه جبر و آنالیز- نصیری

روش‌های آماری:

* آمار و احتمال مقدماتی- بهبودیان

* روش‌های آماری- باتاچاریا و جانسون

* آمار مقدماتی- ووناکات

* آمار کاربردی- جان نتر

نمونه‌گیری:

* نمونه‌گیری- بزرگ‌نیا و … – مرکز نشر دانشگاه فردوسی مشهد

رگرسیون:

* رگرسیون- جان نتر

* رگرسیون- مونت کمری

آمار ریاضی ۱:

* مبانی آمار ریاضی- هاگ- ایزد دوستدار

* احتمال و آمار ریاضی- Bain- مشکانی- انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

* جزوه‌ی کلاسی آمار ریاضی ۱ دانشگاه علامه طباطبائی- دکتر پارسیان

آمار ریاضی ۲:

* کتاب آمار ریاضی ۲- دکتر پارسیان- انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها: