منابع مرجع دانشگاهی رشته مهندسی برق برای آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد

ریاضیات:

a. معادلات

معادلات دیفرانسیل و حل مسایل مقدار مرزی (بویس)

b. ریاضی مهندسی

- معادلات دیفرانسیل پاره‌ای در ریاضی فیزیک (تین مینت یو)

- اعداد مختلط و کاربردهای آن (چرچیل)

c. آمار و احتمال

آمار و احتمال (پاپولیس)

مدارهای الکتریکی:

* نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها (کوه- دسور ترجمه‌ی جبه دار مارالانی)

سیستم‌های کنترل خطی:

* سیستم‌های کنترل مدرن (درف- بیشاپ)

تجزیه و تحلیل سیستم:

* سیگنال‌ها و سیستم‌ها (اپنهایم)

الکترونیک:

* الکترونیک (گری)

* مدهرهای میکروالکترونیک (سدرا- اسمیت)

* تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک (شفیعی دو جلد)

الکترو مغناطیس:

* الکترومغناطیس میدان و موج (چنگ)

ماشین های الکتریکی:

* ماشین‌های الکتریکی (پی . سی. سن)

* ماشین‌های الکتریکی (فیتز- جرالد)

بررسی سیستمهای قدرت:

* بررسی و طراحی سیستم‌های قدرت (گلاور)

* بررسی سیستم‌های قدرت (استیونسون)

پکیج ویژه ارشد مهندسی برق

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها: