منابع مرجع دانشگاهی رشته علوم تربیتی ۱ برای آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد

روش‌ها و فنون تدریس:

* الگوهای جدید تدریس (دکتر بهرنگی)

* کلیّات روش‌ها و فنون تدریس (صفوی)

* مهارت‌های آموزشی و پرورشی (شعبانی)

* روش‌ها و فنون تدریس (شعبانی)

اصول و فسلفه تعلیم و تربیت:

* فلسفه تعلیم و تربیت (بازرگان)

* اصول و مبانی آموزش و پرورش (شکوهی)

* فلسفه تعلیم و تربیت (انتشارات سمت)

* فلسفه تعلیم و تربیت (دکتر شریعتمداری)

* فلسفه تعلیم و تربیت (دکتر شعاری‌نژاد)

* فلسفه تعلیم و تربیت (دکتر ابراهیم‌زاده- انتشارات پیام‌نور)

درس مدیریت آموزشی:

* مدیریت آموزشی (علی علاقه‌بند)

* مدیریت رفتار سازمانی (مترجم: علی علاقه‌بند)

* مدیریت آموزشی و آموزشگاهی (بهرنگی)

* مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی (علی علاقه‌بند)

* مقدمات مدیریت آموزشی (علی علاقه‌بند)

* سازمان‌ها و سیستم‌های حقیقی- حقوقی و باز (مترجم: دکتر بهرنگی)

مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی:

* نظریه‌های برنامه درسی (مترجم: محمود مهرمحمدی)

* اصول اساسی برنامه‌ریزی درسی و آموزشی (مترجم: علی تقی‌پور)

* مبانی برنامه‌ریزی آموزشی و درسی مدارس (مشایخ)

* برنامه‌ریزی آموزشی چیست؟ (فیلیپ کوتر)

* فرآیند برنامه‌ریزی آموزشی (گروه مشاوران یونسکو)

نظارت و راهنمایی:

* نظارت و راهنمایی آموزشی (انتشارات سمت)

* نظارت در مدیریت (مترجم: دکتر بهرنگی)

* مدیریت و رهبری آموزشی (مترجم: دکتر طوسی)

* نظارت و راهنمایی کلینیکی (دکتر بهرنگی)

* نظارت و راهنمایی وکیلیان (انتشارات پیام‌نور)

تکنولوژی آموزشی:

* مقدمات تکنولوژی آموزشی علی‌آبادی- (انتشارات پیام نور)

* مبانی نظری تکنولوژی آموزشی (انتشارات سمت)

* تکنولوژی آموزشی (احدیان)

* مباحثی در تکنولوژی آموزشی (مجدفر)

تعلیم و تربیت اسلامی:

* نگاهی دوباره به تربیت اسلامی (باقری)

* تعلیم و تربیت اسلامی (شریعتمداری)

* اهداف تربیت از دیدگاه اسلام (دفتر حوزه و دانشگاه)

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها: