منابع مرجع دانشگاهی رشته ریاضی برای آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد

ریاضی عمومی ۱ و ۲:

* ریاضی عمومی ۱ و ۲- آدامز- آییژ

معادلات دیفرانسیل:

* معادلات دیفرانسیل- بویس

* معادلات دیفرانسیل- داریوش شادمان- بهمن مهری- فاطمی

توابع مختلط:

* توابع مختلط- چرچیل- نشر دانشگاهی

جبر ۱:

* جبر ۱- هرشتاین و حل المسائل- علی اکبر عالم زاده و محمدرضا فلکی- نشر دانشگاهی و اقلیدس

* جبر ۱- فرالی- علی اکبر عالم‌ زاده- فاطمی‌

آنالیز ریاضی:

* آنالیز ریاضی- رودین و حل ‌المسائل- علی اکبر عالم زاده و محمد ضیایی- نشر دانشگاهی

* آنالیز ریاضی- آپوستل

آنالیز عددی:

* آنالیز عددی- اسماعیل بابلیان- پیام نور

* آنالیز عددی- کرایه چیان- فاطمی

جبر خطی:

* جبر خطی- هافمن- علی اکبر عالم زاده

* جبر خطی- لیپ شوتس- مصطفی شاهزمانیان- آیی

.

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها: