منابع مرجع دانشگاهی رشته شیمی برای آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد

شیمی آلی:

* شیمی آلی- ولهارد

* شیمی آلی- موریسون بوید

* تمرین‌ها شیمی آلی- مک موری

* سنتز ترکیبات آلی به روش گسستن- استوارت وارن- دکتر برهمن موثق

* شناسایی ترکیبات آلی

* شیمی فیزیک آلی- مجموعه‌ای از نویسندگان- دکتر برهمن موثق

شیمی معدنی:

* شیمی معدنی ۱ جلد ۱ و ۲ و ۳- دکتر آقابزرگ

* شیمی معدنی ۱- بهشتی

* شیمی معدنی ۲ جلد ۱ و ۲- دکتر آقا بزرگ

* شیمی معدنی ۲ جلد ۱ و ۲- دکتر ملاردی

* شیمی آلی فلزی- پاول

شیمی تجزیه:

* اصول شیمی تجزیه جلد ۱ و ۲- دکتر گلابی وپور نقی آذر

* اصول شیمی تجزیه- اسکوک وست

* مبانی الکتروشیمی- دکتر گلابی

* الکتروشیمی- جوزف وانگ- سید مهدی گلابی- میر رضا مجیدی

* شیمی تجزیه دستگاهی- یوئینگ

* شیمی تجزیه دستگاهی- اسکوک وست

شیمی فیزیک:

* شیمی فیزیک- اتکینز- دکتر پارسافر- دکتر بیژن نجفی

* شیمی فیزیک- لواین- دکتر پارسافر- دکتر بیژن نجفی- دکتر علی مقاریو- دکتر غلامرضا اسلامپور

* سینیتیک شیمیایی مبانی و کاربردها- دکتر پارسافر- دکتر بیژن نجفی

* شیمی کوانتوم- لواین

* شیمی کوانتوم- پراساد

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها: