منابع مرجع دانشگاهی رشته زبان شناسی برای آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد

* نگاهی تازه به دستور زبان، دکتر محمدرضا باطنی

* توصیف ساختاری زبان، دکتر محمدرضا باطنی

* مسایل زبان­شناسی نوین، دکتر محمدرضا باطنی

* چهار گفتار درباره‌ی زبان فارسی، دکتر محمدرضا باطنی

* پیرامون زبان و زبان­شناسی، دکتر محمدرضا باطنی

* مجموعه مقالات درباره‌ی زبان، دکتر محمدرضا باطنی

* مقدمات زبان­شناسی، دکتر مهری باقری

* آواشناسی زبان فارسی، دکتر یدالله ثمره

* آواشناسی، دکتر علی­محمد حق­شناس

* در آمدی به آواشناسی: دکتر بارمحمدی (نشر دانشگاهی)

* ساخت آوایی زبان: دکتر مشکوه الدینی (انتشارات دانشگاه مشهد)

* دستور زبان فارسی، دکتر پرویز ناتل خانلری

* مبانی زبان­شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی، ابوالحسن نجفی

* درآمدی بر آواشناسی، دکتر لطف الله یارمحمدی

* تاریخ مختصر زبانشناسی، آر. اچ. روبینز، ترجمه‌ی دکتر علی محمد حق­شناس (کتاب ماد، وابسته به نشر مرکز)

* آشنایی با تاریخ زبان­شناسی، دکتر کوروش صفوی (نشر پژواک کیوان)

* واژه­نامه زبان­شناسی و علوم وابسته (ویرایش ۲)، همادخت همایون

* واژه­نامه‌ی زبانشناسی، ناهید شریعت­زاده (مؤسسه‌ی انتشارات نگاه)

* بررسی زبان، جرج یول ترجمه‌ی نسرین حیدری

* زبان­شناسی و زبان، جولیا فالک، ترجمه‌ی دکتر خسرو غلامعلی زاده

* فرهنگ اصطلاحات زبان­شناسی، سید جلیل ساغروانیان

* مقدمات زبان­شناسی، دکتر مهری باقری

* ساخت زبان فارسی، دکتر خسرو غلامعلی زاده (احیا کتاب)

* ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز (دکتر کلباسی)

* مبانی صرف واژه، دکتر ویدا شقاقی (سمت)

منابع انگلیسی:

* The Study of Language (3rd ed.), George Yule

* An Introduction to Language, Victoria Fromkin & Robert Rodman (7th ed.)

* Linguistics and Language, Julia Falk

* Linguistics, Jean Aitchison

* Language and Linguistics, John Lyons

* Linguistics: An Introduction to Language and Communication, Akmajian et. al. (5th ed.)

* The Dictionary of Phonetics and Phonology, David Crystal (5th ed.)

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها: