استفاده از شبکه و عمل Sharing

اگر شبکه یک سایت درست راه اندازىشده باشد و مشکلى نباشد، هنگامیکه شما دو بار روى آیکون Network Neighborhood کلیک مىنمایید قادر خواهید بود کامپیوترهاى موجود را در گروه کارى خود Workgroup را مشاهده نمایید و با کلیک روى کامپیوتر مورد نظر وارد آن شده و از برنامه هاى مشترک آن (Shared ) استفاده نمایید.


توجه: حتما” کامپیوتر مورد نظر نیز روشن باشد و ضمنا” برنامه ای را share کرده باشد.

چگونه مىشود برنامه اى را share نمود که دیگران نیز به آن از کامپیوتر ما دسترسى داشته باشند؟
نکته مهم: فقط درایوها ( floppy A;c:و d:; Cd-rom) ، سىدى و پوشه ها قابل اشتراک هستند ودر صورتى که بخواهیم فایل یا سندى را share نماییم، حتما” ابتدا آنرا در پوشه اى قرار دهیم.


براى عمل Sharing روى درایو و یا پوشه مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه Sharing را انتخاب مىکنیم. پنجره اى باز مىشود که درقسمت دکمه رادیویى Shared as کلیک مىنماییم.

network2

network2

مىتوانیم در بخش Comment نام یا توضیح خاصى جهت اطلاع افرادى که آن پوشه را مىبینند بنویسیم. (مثلا” CD-Rom ). و با زدن دکمه Ok، پوشه یا درایو ما به شکل یک دست خواهد شد که نشان مىدهد این پوشه ما مشترک قرار داده شده است. و در صورتى که مجددا” بخواهیم آنرا از حالت اشتراک دربیاوریم تا کامپیوترهاى دیگر به آن دسترسى نداشته باشند، کافى است مجددا” روى آن کلیک راست نموده و گزینه Not Shared را انتخاب نماییم. با زدن Ok از حالت اشتراک در آمده وشکل دست نیزاز روی آیکون Share شده، پاک خواهد شد.

در پنجره باز شده shared سه گزینه در بخش پایین، وجود دارد که بطور پیش فرض همیشه گزینه Read only یا فقط خواندنى فعال است. وبه کاربرى که از فایل مشترک استفاده مىکند، فقط اجازه مىدهد آنرا دیده، در صورت لزوم براى خود کپى نمایید ولى حق ویرایش، حذف و یا تغییراتى در آنرا ندارد.
امًا اگر گزینه Full و یا Depended on the password ،را انتخاب نماییم و در جلوى کادر آنها پسووردى درج کنیم و به کاربر کامپیوتر دیگر دهیم. او قادر خواهد بود با دادن رمز درخواستى تغییرات مورد لزوم را نیز بر روى آن وارد نمایید، لذا دقت کنید در صورت عدم نیاز همیشه از گزینه Read only استفاده نمایید.

چند تذکر:
اگر سىدى رام خود را Share نمایید مىتوانیید از کامپیوترهاى دیگر از آن استفاده نمایید و برنامه هاى موجود در آنرا در کامپیوترهاى دیگر کپى نموده و یا نصب کرده استفاده نمایید ولى اگر برنامه اى را نصب نمایید که احتیاج به سی دى داشته باشد باید همواره کامپیوتر مورد مشترک روشن بوده و آماده دادن اطلاعات باشد. ( توجه شود که سىدى های اجرایی که احتیاج به سىدى دارند را باید در سىدى رام هر دستگاه جداگانه گذاشته و اجرا نمایید و نمىتوانید از چند دستگاه به اجراى آن در یک سیستمم اقدام نمایید.)
اگر از کامپیوترى برنامه اى سنگین و طولا نى را براى کامپیوترهاى مختلف مىخواهید کپى نمایید چون این عمل کار آن کامپیوتر را بسیار کند مىکند دریک لحظه اجازه دهید ۱ یا ۲ دستگاه این عمل را انجام دهد. و سپس میتوانید جهت سرعت دادن به کار از آن ۲ دستگاه نیز جهت اشتراک گذارى استفاده نمایید و سرعت کار را افزایش دهید.
مواظب باشید در وسط عمل کپی و یا نصب ،کسی کامپیوتر مشترک دهنده فایل را خاموش ننماید.
در هنگام بستن کامپیوتر اگر پیامى بدین مضموم :
There are one(2,3,..) users using your computer.
ظاهر شود، نشان مىدهد که یک یا چند کامپیوتر دیگر دارند از برنامه هاى کامپیوتر شما استفاده مىنمایند، لذا منتظر و یا مطمئن شوید که دیگر به کامپیوتر شما متصل نبوده و کارى ندارند و سپس اقدام به خاموش نمودن سیستم نمایید.

بررسى سایر گزینه هاى Network neighborhood
اگر روى آیکون شبکه یا Network neighborhood کلیک راست نمایید گزینه هاى دیگرى را علاوه بر Properties مشاهده خواهید نمود:

منبع: schoolnet.ir

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها: