مهلت دوباره برای ثبت نام دکتری پزشکی – امکان ویرایش فرم ثبت نام

مهلت دوباره برای ثبت نام دکتری پزشکی – امکان ویرایش فرم ثبت نام رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت با اشاره به مهلت مجدد برای ثبت نام در آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D ) رشته های علوم پایه [...]

دنباله ی نوشته »