شروع ثبت نام آزمون زبان وزرات علوم ۱۳۹۱

شروع ثبت نام آزمون زبان وزرات علوم ۱۳۹۱ ثبت نام در آزمون زبان وزارت علوم(MSRT) آغاز شد و تا ۶ آبان ماه ادامه دارد، این آزمون ۲۶ آبان ماه در ۱۲ شهر کشور برگزار خواهد شد.

دنباله ی نوشته »