رشته های ممنوعه برای اتباع غیرایرانی در کنکور ارشد و دکتری اعلام شد

رشته های ممنوعه برای اتباع غیرایرانی در کنکور ارشد و دکتری اعلام شد پذیرش اتباع غیرایرانی در رشته هایی که منجر به ایجاد تعهدات استخدامی برای جمهوری اسلامی ایران شود ممنوع است. همچنین انتخاب رشته های تحصیلی مانند فیزیک اتمی، [...]

دنباله ی نوشته »