آغاز انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد – امکان انتخاب ۱۰۰کد رشته‌محل

آغاز انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد – امکان انتخاب ۱۰۰کد رشته‌محل داوطلبان می توانند با ورود به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org به انتخاب رشته اقدام کرده و پس از انتخاب رشته رسید ۱۵ کاراکتری دریافت کنند و در [...]

دنباله ی نوشته »