کتاب جامع آموزش تست زنی به همراه سی دی اصلی مولف و دی وی دی تکمیلی

کتاب جامع آموزش تست زنی به همراه سی دی اصلی مولف و دی وی دی تکمیلی تکنیکهای تست زنی در کنکور مهندسی معکوس یا Test Reverse Engineering توزیع باهمکاری پارسیان مهر شماره ثبت:۸۱۱۰۱ کتاب جامع آموزش تست زنی به همراه [...]

دنباله ی نوشته »