آغاز مرحله دوم انتخاب رشته تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد سال ۹۱

آغاز مرحله دوم انتخاب رشته تکمیل ظرفیت ارشد دانشگا آزاد سال ۹۱ فرایند انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد از امروز در سامانه مرکز آزمون آغاز شد. به گزارش خبرنگار مهر، افراد حاضر در جلسه کارشناسی ارشد سال [...]

دنباله ی نوشته »