آغاز ثبت نام در فناوری ارشد حرفه‌ای دانشگاه علمی کاربردی از ۱۴اسفند

آغاز ثبت نام در فناوری ارشد حرفه‌ای دانشگاه علمی کاربردی از ۱۴اسفند علی صدر اضافه کرد: داوطلبان ثبت نام در دوره های مهندسی فناوری ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی از ۱۴ اسفند می توانند با مراجعه به پایگاه الکترونیکی سازمان [...]

دنباله ی نوشته »