معرفی رشته مهندسی کشاورزی(زراعت و اصلاح نباتات) درمقطع کارشناسی ارشد

معرفی رشته مهندسی کشاورزی(زراعت و اصلاح نباتات) درمقطع کارشناسی ارشد گرایش‌ها و ابعاد مختلف این رشته در کارشناسی ارشد این رشته در ارشد شامل گرایش‌های متعددی است که آزمون‌ها، جزوه‌ها و کلاس‌های پارسه دو گرایش زیر را شامل می‌شود. برای [...]

دنباله ی نوشته »