منابع مرجع دانشگاهی رشته مهندسی برق برای آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد

منابع مرجع دانشگاهی رشته مهندسی برق برای آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد ریاضیات: a. معادلات معادلات دیفرانسیل و حل مسایل مقدار مرزی (بویس) b. ریاضی مهندسی – معادلات دیفرانسیل پاره‌ای در ریاضی فیزیک (تین مینت یو) – اعداد مختلط و [...]

دنباله ی نوشته »