آگهی استخدام در بانک کارآفرین پائیز ۹۱

آگهی استخدام در بانک کارآفرین پائیز ۹۱ بانک ایران‌زمین به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در سطوح رئیس شعبه، معاون شعبه و معاون ارزی از همکاران بازنشسته واجد شرایط شبکه بانکی در تهران و شهرستانهای کشور دعوت به همکاری [...]

دنباله ی نوشته »