اعلام نتایج پذیرفته شدگان ممتاز ۲ کنکور کارشناسی و ارشد دانشگاه آزاد

اعلام نتایج پذیرفته شدگان ممتاز ۲ کنکور کارشناسی و ارشد دانشگاه آزاد مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی نتایج دانش آموختگان رتبه‏های اول و دوم واحد‏های دانشگاهی که در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۰ این دانشگاه شرکت کرده اند را روی [...]

دنباله ی نوشته »