تعداد پذیرش دانشگاه ها درچند رشته فنی و مهندسی در کنکور ارشد ۸۸ سری سوم

تعداد پذیرش دانشگاه ها درچند رشته فنی و مهندسی در کنکور ارشد ۸۸ سری سوم

ظرفیت رشته های فنی و مهندسی در کنکور کارشناسی ارشد ۸۸

ارشد مهندسی نفت( کد گروه ۱۲۵۳)

ارشد مهندسی پلیمر ( کد گروه ۱۲۵۵)

ارشد مهندسی معماری کشتی( کد گروه ۱۲۵۶)

ارشد مهندسی شیمی ( کد گروه ۱۲۵۷)

ظرفیت ارشد نفت در کنکور ۱۳۸۸

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش های نفت در کنکور ارشد ۸۸ : ۱۲ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش های نفت در کنکور ارشد ۸۸ : ۱۰ نفر

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های نفت در کنکور ارشد ۸۸ : ۵۵ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های نفت در کنکور ارشد ۸۸ : ۸ نفر

کل پذیرش رشته مهندسی نفت در کنکور کارشناسی ارشد دولتی  ۸۸ : ۸۵ نفر

ظرفیت ارشد پلیمر در کنکور ۱۳۸۸

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش های پلیمر در کنکور ارشد ۸۸ : ۷۶ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش های پلیمر در کنکور ارشد ۸۸ : ۱۷ نفر

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های پلیمر در کنکور ارشد ۸۸ : ۱۸ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های پلیمر در کنکور ارشد ۸۸ : ۸ نفر

کل پذیرش رشته مهندسی پلیمر در کنکور کارشناسی ارشد دولتی  ۸۸ : ۱۱۹ نفر

ظرفیت ارشد معماری کشتی در کنکور ۱۳۸۸

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش های معماری کشتی در کنکور ارشد ۸۸ : ۳۳ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش های معماری کشتی در کنکور ارشد ۸۸ : ۱۹ نفر

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های معماری کشتی در کنکور ارشد ۸۸ : ۰ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های معماری کشتی در کنکور ارشد ۸۸ : ۰ نفر

کل پذیرش رشته مهندسی معماری کشتی در کنکور کارشناسی ارشد دولتی  ۸۸ : ۵۲ نفر

ظرفیت ارشد مهندسی شیمی در کنکور ۱۳۸۸

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش های مهندسی شیمی در کنکور ارشد ۸۸ : ۲۱۳ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش های مهندسی شیمی در کنکور ارشد ۸۸ : ۹۲ نفر

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های مهندسی شیمی در کنکور ارشد ۸۸ : ۳۱۶ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های مهندسی شیمی در کنکور ارشد ۸۸ : ۱۵۴ نفر

مجموعه کل ظرفیت بین الملل برای همه گرایش های مهندسی شیمی در کنکور ارشد ۸۸ : ۱۵ نفر

کل پذیرش رشته مهندسی شیمی در کنکور کارشناسی ارشد دولتی  ۸۸ : ۷۹۰ نفر

.

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها:

 

درباره ی نویسنده

نوشته های بیشتر توسط Ashkan

 

0 دیدگاه‌ها

اولین نفر باشید که دیدگاهش را ارسال میکند.

نظر دهید