تعداد پذیرش دانشگاه ها درچند رشته کارشناسی ارشد گروه هنر در کنکور ارشد ۸۸ سری دوم

تعداد پذیرش دانشگاه ها درچند رشته کارشناسی ارشد گروه هنر در کنکور ارشد ۸۸ سری دوم

ظرفیت رشته های کارشناسی ارشد گروه هنر در کنکور کارشناسی ارشد ۸۸

ارشد تصویر متحرک(انیمیشن)( کد گرایش ۱) ( کد گروه ۱۳۵۸)

ارشد ارتباط تصویری ( کد گرایش ۲) ( کد گروه ۱۳۵۸)

ارشد تصویرسازی( کد گرایش ۳) ( کد گروه ۱۳۵۸)

ارشد نقاشی( کد گرایش ۴) ( کد گروه ۱۳۵۸)

ارشد عکاسی( کد گرایش ۵) ( کد گروه ۱۳۵۸)

ارشد طراحی صنعتی( کد گرایش ۶) ( کد گروه ۱۳۵۸)

ارشد مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی( کد گرایش ۷) ( کد گروه ۱۳۵۸)

ارشد تصویر متحرک(انیمیشن)( کد گرایش ۱) ( کد گروه ۱۳۵۸)

روزانه تهران: ۱۲ نفر

شبانه تهران: ۱۳ نفر

کل ظرفیت: ۲۵ نفر

ارشد ارتباط تصویری ( کد گرایش ۲) ( کد گروه ۱۳۵۸)

روزانه تهران: ۲۸ نفر

شبانه تهران: ۲۵ نفر

بین الملل(دانشگاه تهران): ۱۵ نفر

غیرانتفاعی(موسسه غیرانتفاعی سوره تهران) : ۱۵ نفر

کل ظرفیت: ۸۳ نفر

ارشد تصویرسازی( کد گرایش ۳) ( کد گروه ۱۳۵۸)

روزانه تهران: ۱۴ نفر

شبانه تهران: ۱۳ نفر

کل ظرفیت: ۲۷ نفر

ارشد نقاشی( کد گرایش ۴) ( کد گروه ۱۳۵۸)

روزانه تهران: ۳۵ نفر

روزانه شهرستان: ۱۰ نفر

شبانه تهران: ۳۶ نفر

شبانه شهرستان: ۵ نفر

غیرانتفاعی(موسسه غیرانتفاعی سوره تهران) : ۱۵ نفر

کل ظرفیت: ۱۰۱ نفر

ارشد عکاسی( کد گرایش ۵) ( کد گروه ۱۳۵۸)

روزانه تهران: ۱۰ نفر

شبانه تهران: ۱۰ نفر

کل ظرفیت: ۲۰ نفر

ارشد طراحی صنعتی( کد گرایش ۶) ( کد گروه ۱۳۵۸)

روزانه تهران: ۱۸ نفر

روزانه شهرستان: ۱۲ نفر

شبانه تهران: ۱۲ نفر

شبانه شهرستان: ۰ نفر

بین الملل(دانشگاه تهران): ۱۵ نفر

کل ظرفیت: ۵۷ نفر

ارشد مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی( کد گرایش ۷) ( کد گروه ۱۳۵۸)

روزانه تهران: ۴ نفر

روزانه شهرستان: ۱۰ نفر

شبانه تهران: ۴ نفر

شبانه شهرستان: ۵ نفر

کل ظرفیت: ۲۳ نفر

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها:

 

درباره ی نویسنده

نوشته های بیشتر توسط Ashkan

 

0 دیدگاه‌ها

اولین نفر باشید که دیدگاهش را ارسال میکند.

نظر دهید