تعداد پذیرش دانشگاه ها درچند رشته کارشناسی ارشد گروه هنر در کنکور ارشد ۸۸ سری سوم

تعداد پذیرش دانشگاه ها درچند رشته کارشناسی ارشد گروه هنر در کنکور ارشد ۸۸ سری سوم

ظرفیت رشته های کارشناسی ارشد گروه هنر در کنکور کارشناسی ارشد ۸۸

ارشد پژوهش هنر( کد گرایش ۱) ( کد گروه ۱۳۵۹)

ارشد فلسفه هنر ( کد گرایش ۲) ( کد گروه ۱۳۵۹)

ارشد صنایع دستی( کد گرایش ۳) ( کد گروه ۱۳۵۹)

ارشد هنر اسلامی( کد گرایش ۴) ( کد گروه ۱۳۵۹)

ارشد آهنگسازی( کد گرایش ۱) ( کد گروه ۱۳۶۰)

ارشد نوازندگی موسیقی ایرانی( کد گرایش ۲) ( کد گروه ۱۳۶۰)

ارشد نوازندگی موسیقی جهانی( کد گرایش ۳) ( کد گروه ۱۳۶۰)

ارشد مدیریت پروژه وساخت( کد گرایش ۱) ( کد گروه ۱۳۶۱)

ارشد تکنولوژی معماری( کد گرایش ۲) ( کد گروه ۱۳۶۱)

ارشد انرژی معماری( کد گرایش ۳) ( کد گروه ۱۳۶۱)

ارشد پژوهش هنر( کد گرایش ۱) ( کد گروه ۱۳۵۹)

روزانه تهران: ۳۱ نفر

روزانه شهرستان: ۳۴ نفر

شبانه تهران: ۲۳ نفر

شبانه شهرستان: ۱۵ نفر

غیرانتفاعی(دانشگاه علم و فرهنگ تهران تهران) : ۱۵ نفر

پیام نور : ۶ نفر

کل ظرفیت: ۱۲۴ نفر

ارشد فلسفه هنر ( کد گرایش ۲) ( کد گروه ۱۳۵۹)

روزانه تهران: ۱۸ نفر

شبانه تهران: ۱۷ نفر

کل ظرفیت: ۳۵ نفر

ارشد صنایع دستی( کد گرایش ۳) ( کد گروه ۱۳۵۹)

روزانه تهران: ۱۱ نفر

روزانه شهرستان: ۱۰ نفر

شبانه تهران: ۱۱ نفر

شبانه شهرستان: ۵ نفر

غیرانتفاعی(موسسه غیرانتفاعی سوره تهران) : ۱۵ نفر

کل ظرفیت: ۵۲ نفر

ارشد هنر اسلامی( کد گرایش ۴) ( کد گروه ۱۳۵۹)

روزانه تهران: ۷ نفر

روزانه شهرستان: ۳۲ نفر

شبانه تهران: ۰ نفر

شبانه شهرستان: ۵ نفر

کل ظرفیت: ۴۴ نفر

ارشد آهنگسازی( کد گرایش ۱) ( کد گروه ۱۳۶۰)

روزانه تهران: ۸ نفر

شبانه تهران: ۶ نفر

غیرانتفاعی(موسسه غیرانتفاعی سوره تهران) : ۱۵ نفر

بین الملل(دانشگاه تهران) : ۱۵ نفر

کل ظرفیت: ۴۴ نفر

ارشد نوازندگی موسیقی ایرانی( کد گرایش ۲) ( کد گروه ۱۳۶۰)

روزانه تهران: ۵ نفر

شبانه تهران: ۴ نفر

کل ظرفیت: ۹ نفر

ارشد نوازندگی موسیقی جهانی( کد گرایش ۳) ( کد گروه ۱۳۶۰)

روزانه تهران: ۵ نفر

شبانه تهران: ۴ نفر

کل ظرفیت: ۹ نفر

ارشد مدیریت پروژه وساخت( کد گرایش ۱) ( کد گروه ۱۳۶۱)

روزانه تهران: ۲۱ نفر

شبانه تهران: ۶ نفر

کل ظرفیت: ۲۷ نفر

ارشد تکنولوژی معماری( کد گرایش ۲) ( کد گروه ۱۳۶۱)

روزانه تهران: ۶ نفر

شبانه تهران: ۶ نفر

روزانه شهرستان: ۶ نفر

کل ظرفیت: ۱۸ نفر

ارشد انرژی معماری( کد گرایش ۳) ( کد گروه ۱۳۶۱)

روزانه تهران: ۵ نفر

شبانه تهران: ۵ نفر

کل ظرفیت: ۱۰ نفر

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها:

 

درباره ی نویسنده

نوشته های بیشتر توسط Ashkan

 

1 دیدگاه‌ها

  1. احمد حسن پناه می‌گه:

    بسیار مفید. ممنون

نظر دهید